Якщо Вам набридла реклама на нашому сайті вастановіть будь-ласка у Вашому браузері AdBlock! Оберіть свій браузер: Opera, GoogleChrome, Mozilla Firefox
Наш Центр приносить вибачення за незручності зв'язані з рекламними банерами на нашому сайті. Ведуться роботи по вирішенню цих проблем

Меню сайта

Формування позитивного ставлення учнів до навчання
Тепер, коли суспільство постійно розвивається, а обсяг знань зростає, роль учителя полягає не стільки в тому, що він несе інформацію дітям, скільки в умінні пра­вильно організувати засвоєння цих знань. Залучаючи дитину до діяльності, вчитель спрямовує її на пізнання світу і себе в ньому.
Кожен педагог має свої професійні установки, які він використовує під час навчання дітей. Учитель планує, організовує навчальну діяльність школярів, керує нав­чальним процесом, вміло використовує і координує люд­ські та матеріальні ресурси, необхідні для ефективного досягнення поставлених завдань, впливає на учнівські дії щодо прийняття рішень. Завдання вчителя полягає у створенні умов, які б стимулювали активність учнів у нав­чальній діяльності, бажання вчитися.
Основа ефек­тивного навчання учнів — формування в них мотивації до навчальної діяльності. Саме вмотивована діяльність сти­мулює дитину до навчання, якісного засвоєння знань, розвитку. Залежно від мотивації, одне завдання дитина може не виконувати взагалі або виконувати з різним сту­пенем активності, а над іншим готова просидіти тривалий час. Для того, щоб у молодших школярів виникло бажан­ня виконувати навчальні завдання, я проводжу спочатку спеціальну роботу, спрямовану на формування ігрової мотивації, і лише потім переходжу до постановки навчального завдання. Використовую інтерактивні методи навчання, спрямовую роботу на розвиток творчих здіб­ностей дитини, практично спрямовую навчальну діяль­ність учнів. Усе це формує бажання вчитися.
Серед причин спаду мотивації молодших школярів до навчальної діяльності можу зазначити наступні:
 • ставлення учня до вчителя;
 • ставлення вчителя до учня;
 • особиста значущість предмета;
 • розумовий розвиток учня;
 • продуктивність навчальної діяльності;
 • нерозуміння мети навчання;
 • страх перед школою.    
Сприйняття вчителя учнем значною мірою залежить від перших хвилин спілкування: усмішка вчителя до дитини, звертання по імені, щирі, добрі слова на адресу учня. Безумовно, прагну позитивно ставитися до кожного учня. За такого ставлення учень не боїться помилитися, висловити свою думку, щось запитати. Звичайно, що за таких умов ефективність навчання лише зростатиме. Дитина, яка йде на урок із задоволенням, відчуває задово­лення від власної діяльності на уроці, перебуває в цілко­витій гармонії з учителем, хоче знову і знову йти до цього вчителя, слухати, бачити його, а отже, і вчитися. Саме тому активізую емоційну сферу дітей з перших хвилин уроку, бо в такому разі в них пробуджується бажання наполегливо і плідно працювати.
Прагну постійно вдосконалювати свою педагогічну майстерність. Адже вчитель, який відчуває впевненість у собі, у своїй професійній компетентності, позитивно впливає на учнів та стимулює їхнє прагнення до успіхів у навчальній діяльності. Чимало значить уміння вчителя заохочувати. Особливе значення має перше заохочення учня, саме воно може визначити подальший шлях. Тому вважаю, що необхідно вдесятеро примножити позитивне та вдвічі зменшити негативне, щоб наблизитися до пра­вильної оцінки. Навіть до, невдалої першої роботи учня ставлюся терпляче, з увагою. Головне — спонукати учня до наполегливої праці.
Сприяю розширенню функцій учнів, спрямовую їхню діяльність з виконавської на організаторську, підвищую самостійність молодших школярів у процесі навчальної діяльності, розвиваю в них ініціативність, критичне мис­лення, вміння самостійно впорядковувати та узагальню­вати процес розв'язання навчальних завдань, а саме: умінь планування, контролю, оцінювання ходу та резуль­татів виконання навчального завдання. Оволодіння цими вміннями значною мірою визначає успішність молодших школярів у навчанні.
 Щоб заохотити дітей до навчання, у своїй педагогіч­ній діяльності застосовую висловлювання, які створюють ситуацію успіху:
Це дуже важливо, і в тебе неодмінно вийде...
Саме ти можеш це гарно зробити...
Я впевнена, що наступного разу ти це зробиш ще краще.
Це зовсім не складно, навіть якщо не вийде - нічого страшного.
Для того, щоб учні вчилися із захопленням, кожен урок прагну зробити цікавим для дітей. Планую і проводжу заняття, в основі яких покладено принцип навчання у співпраці. Цим самим даю змогу учням досягти високого рівня взаємопорозуміння, взаємоспілкування, а також розвивати здібності працювати і навчатися самостійно:
даю змогу молодшим школярам нести відповідаль­ність за спільну діяльність;
створюю ситуації, щоб діти працювали по черзі, слухали один одного;
організовую роботу дітей у парах, групах, щоб вони мали змогу обмінюватися думками, знаннями, ідеями.
 Дати учням відчути радість праці, щастя успіху в нав­чанні, осмислити цінність навчання — моє найперше завдання, бо успіх у навчанні — єдине джерело внутрішніх сил дитини, що породжує енергію боротьби з труднощами, бажання вчитися.

ПрофильНаш опрос

  Оцініть мій сайт
  Всього відповідей: 33
 
Використовуються технології uCoz